Belasting

Als je een vakantiebaan of bijbaan hebt en maar een paar weken of maanden per jaar werkt, kun je waarschijnlijk geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Kleine moeite, groot plezier.

Als je een legale (officiële) vakantiebaan of bijbaan hebt, worden er belasting en premies ingehouden op je loon. Je werkgever houdt die bedragen automatisch in op je loon. Je kunt dit terugzien op je loonstrookje.

De belastingen en premies die de werkgever inhoudt, zijn gebaseerd op een volledig gewerkt jaar. Als je maar tijdelijk hebt gewerkt, heb je daarom teveel belasting betaald.

Je kunt teveel betaalde belasting terugvragen met een Tj-biljet. Dat kun je downloaden of bestellen via de site van de Belastingdienst.