Minimum jeugdloon 2012

Voor jongeren tussen de 15 en 22 jaar geldt het minimumjeugdloon. Bij de hoogte van het minimumjeugdloon wordt gekeken hoe oud iemand is.

Dat betekent dat een jongere tot z’n 23ste na iedere verjaardag recht heeft op meer loon.

Bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2012
Leeftijd % van minimum-lonen per maand per week per dag
22 jaar 85% € 1.237,75 € 285,65 € 57,13
21 jaar 72,5% € 1.055,75 € 243,65 € 48,73
20 jaar 61,5% € 895,55 € 206,65 € 41,33
19 jaar 52,5% € 764,50 € 176,45 € 35,29
18 jaar 45,5% € 662,55 € 152,90 € 30,58
17 jaar 39,5% € 575,20 € 132,75 € 26,55
16 jaar 34,5% € 502,40 € 115,95 € 23,19
15 jaar 30% € 436,85 € 100,80 € 20,16

Minimumloon 2012

Iedere werknemer tussen de 23 en 65 jaar oud moet tenminste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 juli 2012 gestegen. Het bruto wettelijk minimumloon voor een werknemer vanaf 23 jaar wordt per 1 juli 2012 € 1.456,20 per maand, € 336,05 per week en € 67,21 per dag.

per maand € 1.456,20
per week € 336,05
per dag € 67,21

Opbouw minimum(jeugd)loon

Het wettelijk minimum(jeugd)loon gaat uit van het bruto loon bij een normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. Dit loon wordt aan de werknemer uitbetaald over de afgesproken betalingstermijn: per week of per maand.

Dat bruto loon kan uit verschillende uit geld bestaande elementen zijn opgebouwd:

 • contractueel overeengekomen (basis)loon
 • toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst, werkomstandigheden
 • vaste beloningen voor de omzet die de werknemer maakt en die elke betalingstermijn worden uitgekeerd
 • beloningen van derden die uit het werk voortvloeien, bijvoorbeeld fooien, en waarover een regeling is getroffen tussen werkgever en werknemer

Het totaal van deze bedragen mag dus niet minder zijn dan het minimumloon. Aan de andere kant tellen sommige inkomsten in geld niet mee bij de bepaling van het minimum(jeugd)loon:

 • geld verdiend met overwerk
 • vakantiebijslag
 • winstuitkeringen
 • speciale uitkeringen, bijvoorbeeld een incidentele uitkering voor een behaalde omzet
 • uitkeringen op termijn die onder bepaalde voorwaarden worden toegekend (bijvoorbeeld pensioen en spaarregelingen waaraan de werkgever bijdraagt)
 • vergoedingen voor kosten die de werknemer voor zijn werk heeft moeten maken eindejaarsuitkeringen
 • werkgeversbijdrage in ziektekosten naar boven
Minder dan minimumloon?

Betaalt een werkgever een werknemer minder dan het minimumloon, dan overtreedt hij de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Een werknemer heeft vijf jaar de tijd om te eisen dat de werkgever het achterstallige loon alsnog betaalt. Voor achterstallige vakantiebijslag is die termijn korter: twee jaar. Praat eerst met uw werkgever als u te weinig loon krijgt. Helpt dit niet, dan kunt u een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. Dit kan ook anoniem.