Vakantiewerk tips

Voor de meeste eindexamenleerlingen nadert het einde van het schooljaar. Tijd om geld te gaan verdienen met vakantiewerk. Maar wat mag je wel en wat niet doen? Over werken door jongeren is de wet tamelijk duidelijk. Iedereen vanaf dertien jaar tot achttien jaar mag alleen licht werk doen. Vanaf je achttiende gelden weer andere regels.

Dertien en veertien

Jongeren van dertien en veertien die een bijbaantje hebben, mogen alleen werken op dagen dat er geen school is. Dat mag hooguit twee uur per dag met een maximum van twaalf uur per week. Voor vakantiewerk geldt dat ze maximaal vier vakantieweken per jaar mogen werken, waarvan drie aaneengesloten. Tussen die drie weken en de vierde week moeten minimaal twee weken zitten.

Een veertienjarige die in de vakantie vijftien wordt, mag zes weken per jaar werken, waarvan vier aaneengesloten.
Er bestaat geen minimumloon voor deze leeftijdsgroep en je mag alleen helpen bij licht niet-industrieel werk. Zelfstandig werkzaamheden uitvoeren mag dus niet. Kassawerk, maar ook werken aan de lopende band zijn verboden. Helpen bij inpakwerk of assisteren bij het vakkenvullen mag weer wel. Je mag alleen tussen 7.00 en 19.00 uur werken, dus een avondje oppassen is er ook niet bij.

Kunstkind

Voor kinderen van 13 en 14 jaar van winkeliers en landbouwers gelden iets andere regels. Zij mogen op schooldagen maximaal twee uur per dag en twaalf uur per week in het bedrijf van hun ouder(s) helpen, maar alleen als het bedrijf aan huis is gevestigd. Heeft je pa een tuinbouwbedrijf aan de andere kant van de stad, dan mag je niet helpen met aardbeien plukken. En ben je uitverkoren om in de zomermaanden mee te doen aan filmopnames of een toneeluitvoering, in ambtelijke taal heet je dan een 'kunstkind', gelden nog weer andere regels.

Vijftien

Wie vijftien is, mag in de vakantie al meer uren werken: maximaal 4,5 uur achter elkaar met een half uur pauze, maximaal acht uur per dag en maximaal veertig uur per week. Op zondag mag je eigenlijk niet werken, op een paar uitzonderingen na. Je mag wel 's ochtends vroeg of in de avonduren de krant bezorgen, maar dat eerste mag alleen als je ouders daar een speciaal contract met je opdrachtgever voor getekend hebben. Anders mag je niet voor zeven uur 's ochtends of na zeven uur 's avonds werken.

Per jaar mag je maximaal zes weken vakantiewerk verrichten waarvan vier weken aaneengesloten. Tijdens schoolweken mag je maximaal twee uur per dag werken, op zaterdag of zondag acht uur en maximaal twaalf uur per week. Je mag vanaf je vijftiende ook zelfstandig licht niet-industrieel werk doen. Maar werken met machines en achter de kassa zitten is nog steeds taboe.

Zestien en zeventien

Blijft over de groep van zestien- en zeventien jarigen. Zij mogen maximaal negen uur per dag werken, en dat is inclusief de uren dat je op school zit. Per vier weken mag je maximaal 160 uur werken. Gemiddeld mag je echter niet meer dan veertig uur per week werken. In het weekend mag je alleen op zaterdag of zondag werken, maar nooit beide dagen achter elkaar.

Nachtwerk

Voor al deze leeftijdsgroepen geldt dat nachtwerk taboe is en je mag niet met gevaarlijke stoffen of apparaten werken. Ook mag je niet in een afgesloten ruimte werken of eentonig werk doen. Als je denkt dat je baas een loopje met de regels neemt, kun je de Arbeidsinspectie bellen op nummer 0800 - 9051.

Het voorgaande verhaal geldt natuurlijk alleen als je 'wit' werkt. Wie zwart werkt, heeft sowieso nergens recht op en is wat betaling en arbeidsvoorwaarden betreft met huid en haar aan z'n baas overgeleverd.

Identificatie

Hou er overigens rekening mee dat vakantiewerkers net als gewone werknemers zich op het werk moeten kunnen legitimeren en dus iets van een eigen paspoort nodig hebben. Een paspoort van een van de ouders waarin jij staat bijgeschreven is niet voldoende.


Vakantiewerk: wat levert het op?

Dat verschilt per persoon. Allereerst hangt dat af van je leeftijd. Voor dertien- en veertienjarigen, die alleen lichte klusjes onder toezicht mogen doen, geldt geen minimumloon. Dat gaat pas in als je vijftien bent.

Vanaf die leeftijd geldt een wettelijk minimumloon van € 18,01 per dag (bruto). Iemand van zestien moet minimaal € 20,71 per dag krijgen en een zeventienjarige hoort minstens € 23,71 per dag bruto uitbetaald krijgen. Voor een achttienjarige geldt € 27,32 bruto per dag als ondergrens.

Soort werk

Verder hangt de hoogte van je salaris ook af van het soort werk dat je doet. Werk op een kippenslachterij (als je dat gezien je leeftijd tenminste mag doen) betaalt nu eenmaal beter dan verkoper in een kledingzaak (belangstellenden genoeg). Op jeugdloonwijzer.nl kun je zien wat de bestbetaalde banen zijn.

Studiefinanciering

Ook maakt het uit of je studiefinanciering ontvangt of niet. Vakantiewerkers die studiefinanciering ontvangen, kunnen hun baas vragen om de zogeheten kwartaaltabel voor de loonheffing toe te passen. Dan hoef je weer minder belasting te betalen. Voor meer informatie daarover kun je gratis bellen met de Belastingdienst: 0800 0543.

Kinderbijslag

Verder is het natuurlijk van belang om te zorgen dat je met je bijverdiensten de grens voor de kinderbijslag in de gaten houdt. Want je werkt natuurlijk niet om aan de andere kant weer via de kinderbijslag gekort te worden.

Thuiswonende jongeren onder de zestien jaar kunnen onbeperkt bijverdienen. Thuiswonende kinderen van zestien en zeventien jaar mogen tot € 1.196,- netto per kwartaal bijverdienen, meldt de rekenmodule op de site van de Sociale Verzekeringsbank. Verdien je 1.196 euro of meer, dan komt de kinderbijslag voor dat kwartaal geheel te vervallen. In juni, juli en augustus mag je nog eens 1100 euro netto extra verdienen. Als je boven dat bedrag komt, moeten je ouders een deel van de kinderbijslag terugstorten. Ouders zijn overigens verplicht om alles wat het kind meer dan 800 euro netto verdient, door te geven aan de Sociale Verzekeringsbank.

Uitwonende kinderen mogen per kwartaal maximaal 1691 euro netto voor enkele kinderbijslag en 1042 euro voor dubbele kinderbijslag bijverdienen zonder dat dat gevolgen heeft voor de kinderbijslag. In juni, juli en augustus geldt een extra vrijstelling van 1100 euro.

Studiefinanciering

Voor scholieren en studenten die studiefinanciering krijgen, gelden iets andere limieten. Zij mogen in 2007 € 10.630,74 netto per kalenderjaar bijverdienen zonder dat dat gevolgen heeft voor de studiefinanciering. Ga je over dat bedrag heen, dan moet je je studiefinanciering met ingang van die maand stopzetten tot het einde van het kalenderjaar. Vergeet niet om per 1 januari van het nieuwe jaar weer opnieuw studiefinanciering aan te vragen. Denk er aan om je OV-kaart stop te zetten. Anders kun je achteraf een boete krijgen. Teveel ontvangen studiefinanciering moet je met rente terugbetalen. Meer informatie is te krijgen bij de Informatie Beheer Groep.

Verder geldt voor vakantiewerkers en jongeren die door het jaar heen een bijbaantje hebben, dat ze net als gewone werknemers recht hebben op vakantiegeld, vakantiedagen en bij ziekte op ziekengeld. Het aantal vakantiedagen bijvoorbeeld is gebaseerd op het wettelijk minimum van twintig dagen per jaar. Wie een maand fulltime heeft gewerkt, heeft recht op 1,67 vakantiedagen. Als je geen dagen opneemt, moeten de opgebouwde vakantiedagen aan het eind van je contract uitbetaald worden, maar daar betaal je dan wel relatief veel belasting over. Voorts heb je ook recht op 8 procent vakantiegeld.